با شماره 4-02144228001تماس بگیرید و یا آنلاین رزرو کنیدحالا یک رزرو ایجاد کنید

منو

خوراک ها

دیس پرس

سالاد و دسر

غذا

غذاهای اصلی

منو VIP

منو دو

منو سه

منو یک